Tuinieren in Rotterdam

groen gezond gezellig

Maatregelen corona virus - 8 mei 2020

Het kabinet heeft deze week een versoepeling van de maatregelen in het bestrijden van het coronavirus afgekondigd. In navolging hiervan past de Gemeente Rotterdam haar noodverordening aan. De meest recente noodverordening vindt u hier

https://vr-rr.nl/actueel/

De Gemeente Rotterdam en SViN zijn zich ervan bewust dat dit nog steeds een enorme impact op iedereen heeft.

SViN adviseert om ons allemaal in ieder geval tot 01 juni 2020 aan de volgende richtlijnen te houden:

  • vermijd drukke plaatsen
  • houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • alleen de gezinsleden van het tuinlid mogen gelijktijdig met hem/haar op de tuin zijn
  • geen bezoek ontvangen op de tuin
  • het verenigingsgebouw, keuken, toiletgebouw, schuur, sportveldje, gereedschapsopslag en overige openbare gebouwtjes zijn dicht/afgesloten
  • samenkomsten zoals algemene ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en commissievergaderingen zijn verboden
  • jongeren wordt niet de gelegenheid geboden gebruik te maken van voorzieningen zoals sportvelden
  • leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis

De winkels en speeltoestellen mogen weer in gebruik worden genomen wanneer de veiligheidseisen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gevolgd worden.

Het bestuur van de volkstuinvereniging is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op het park. Zij moet er zo veel mogelijk op toezien dat de noodverordening van de Gemeente Rotterdam en de maatregelen van het kabinet worden nageleefd. Zij mogen, wanneer zij het noodzakelijk vinden, aanvullende maatregelen stellen. Aan die extra regels moet u zich ook houden.

 

 

UA-87124070-3
E-mailen
Bellen