Tuinieren in Rotterdam

groen gezond gezellig

Reductieregeling

 MEDEDELING VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM:

De gemeenteraad heeft in november 2017 besloten dat de uit 1974 stammende

reductieregeling voor volkstuinders met een laag inkomen gehandhaafd blijft. ln het verleden werd dit via de Rotterdamse Bond van Volkstuinders aangevraagd. Dat is nu niet meer mogelijk.

Volkstuinders die in aanmerking willen komen voor een korting op de grondhuur over 2017 dan kunnen langsgaan bij de volgende loketten:

  •  Vraagwijzer Charlois (Zuiderparkweg 300) of 
  • Vraagwijzer Overschie (Burgemeester Baumannlaan 178).

ln beide gevallen moet u beschikken over de volgende gegevens:

  • Een ingevuld aanvraagformulier reductieregeling volkstuinders, download deze hier.
  • Kopie geldig identiteitsbewijs (Paspoort, lD-kaart). De reductieregeling geldt alleen voor tuinders die officieel in Rotterdam wonen. N.B.: een inschrijving op een volkstuin geldt niet als zodanig. 
  • Kopie originele factuur 2017 van de volkstuinvereniging met juiste tenaamstelling, tuinnummer en oppervlaktemaat. 
  • Kopie jaaropgave belastingdienst van uw jaarinkomen. Dit mag over 2017 niet hoger zijn dan € 17.300. 
  • Een geldig bankrekeningnummer met juiste tenaamstelling waarop de korting gestort kan worden. 
  • Ook dient u een toekenningsformulier van de huur- en/of zorgtoeslag 2017 te kunnen overleggen.

Naast de kopieën dienen ook de originele documenten meegenomen te worden.

De hoogte van de reductie bedraagt over 2017 net als in de voorgaande jaren € 0,37 op de huurprijs per vierkante meter. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober tot en met 16 november. Dan wordt de reductie nog in 2018 uitgekeerd.

UA-87124070-3
E-mailen
Bellen