Tuinieren in Rotterdam

groen gezond gezellig

Ledencontract

Een ledencontract is een contract dat de vereniging met een derde partij afsluit en waaraan de tuinleden van de vereniging ook gebonden zijn. De Rotterdamse tuinverenigingen sluiten een overeenkomst af met de Stichting Volkstuinen in Nederland voor de onderhuur van het tuinenpark. De leden van de vereniging moeten zich ook houden aan de afspraken die in die overeenkomst staan. Een ledencontract is NIET een huurovereenkomst tussen de tuinvereniging en het lid voor de tuin. 

E-mailen
Bellen