Tuinieren in Rotterdam

groen gezond gezellig

Huishoudelijke reglement

Net als ten aanzien van de nieuwe statuten voor de tuinverenigingen heeft de Stichting ViN ook over de uitgangspunten voor een huishoudelijk reglement en suggesties voor andere reglementen afspraken gemaakt met het AVVN. Tuinverenigingen die in deze reglementen geïnteresseerd zijn kunnen via de stichting of rechtstreeks bij het AVVN deze modelreglementen opvragen. Omdat de reglementen zijn gebaseerd op dat wat de andere verenigingen binnen het AVVN hebben geregeld mogen deze niet zomaar gekopieerd worden. Er rusten auteursrechten op, maar een vereniging kan van het AVVN toestemming krijgen om gebruik te maken van de reglementen. Deze toestemming wordt per vereniging en op naam van de vereniging gegeven. Let als bestuur er wel op dat je de toestemming op naam van je vereniging hebt gekregen.

E-mailen
Bellen